Tirsdag 25. juli 2017

Nyheter
Om FritidsNytt
Kontaktinfo
Annonsering
Møtekalendre
Medlemmer
Vedtekter
Abonnement

TIL FORSIDEN| Tilbake |

Innkalling til årsmøte

Vi har med dette glede av å innkalle til årsmøte i Søgne og Songdalen Fritidsnytt.

Medlemslag i Søgne og Songdalen Fritidsnytt

 

Innkalling til årsmøte

 

Tidspunkt:         Onsdag 16. mars kl. 19.00

Sted:                    3. etasje i Helsehuset på Tangvall

 

Vi innkaller årsmøte med følgende agenda:

 

1.      Godkjenning av innkalling

2.      Valg av dirigent

3.      Valg av sekretær for møtet

4.      Valg av to til å underskrive protokollen

5.      Årsmelding 2015

6.      Regnskap 2015

7.      Fastsette medlemskontingent

8.      Fastsette honorar til styremedlemmer

9.      Eventuelt innkomne forslag

10.  Valg

 

Det serveres litt enkel kaffemat under møtet.

 

Vel møtt!

 

 

 

Søgne, 01.03.2016

 

 

Mvh

 

Rune Røiseland

styreleder

 

Vedlegg:

1.      Årsmelding for 2015

2.      Regnskap for 2015

3.      Styrets anbefaling om endring av medlemskontingent

 

Forslag fra valgkomiteen publiseres på www.fritidsnytt.no senest en uke før møtet.

Årsmelding for Søgne og Songdalen Fritidsnytt, 2015

 

2015 har vært året der Fritidsnytt har fullført den omleggingen som ble startet etter de krevende driftsårene 2011 – 2013. Bladet har gjennom 2015 fått ny redaktør og nytt grafisk uttrykk. 2015 er også det første hele driftsåret med fulldistribusjon både i Søgne og Songdalen.

 

Driften

2014 var resultatmessig et svært godt år, da alle kluter var satt til for å snu økonomien i bladet. Overskuddet i 2014 la et nødvendig økonomisk grunnlag for videre drift.

 

2015 ble resultatmessig et svakt år, med et underskudd på minus 10 263 kroner når året er gjort opp. Omsetningen er noe høyere enn i 2014, men for eksempel har trykkerkostandene og distribusjonskostandene økt med ca. 85 000 kroner i og med at bladet fulldistribueres i begge kommuner. I 2014 kunne det også inntektsføres et høyere gavebeløp enn hva som ble mulig i 2015.

 

Annonseinntektene øker fra 2014 til 2015, men ettersom større andeler av inntektene kommer fra annonser, øker også utgiftene til lønn noe ettersom deler av annonsesalget er basert på provisjonslønn til annonseselger.

 

I 2015 var det også planlagt og gjennomført en grafisk oppgradering av bladet. Dette medførte noen prosjektkostnader til grafisk arbeid og omlegging til ny teknisk plattform. De faste kostnadene til grafiker og redaktør er ellers på samme nivå i 2015 som i de fem foregående årene.

 

Styret så allerede høsten 2015 at driften ikke klarte å generere overskudd, men valgte med overlegg å opprettholde distribusjon og bladets sideantall som en investering. Tanken har vært å vise både lesere, medlemmer og annonsører hva ”nye” Fritidsnytt er og på den måten få et godt grunnlag for videre utvikling. I lys av dette er styret relativt fornøyd med driften samlet sett, men vil i det videre følge utviklingen nøye for ikke på nytt å komme inn i økonomiske problemer.

 

Utvidelsen til Songdalen

Det har gjennom 2015 vært jobbet systematisk og prioritert inn stadig mer redaksjonelt stoff fra Songdalen, men utvidelsen har ikke umiddelbart gitt klar uttelling i forhold til antall medlemmer og annonsører. Samtidig mener styret at det er grunn til nøktern optimisme for det videre, ikke minst fordi Songdalen kommune nå fra inneværende vinter har besluttet å inngå samarbeid med Fritidsnytt og fast vil delta med en annonsespalte slik som Søgne kommune har hatt gjennom flere tiår. Dette, sammen med den generelle utviklingen der de to kommunene stadig kommer tettere på hverandre, bør kunne tilsi at stadig flere vil få øynene opp for bladet.

 

Digitale kanaler

Fritidsnytt har i 2015 kommet skikkelig i gang med bruk av sosiale medier, og særlig da Facebook. Bladet har snart 500 følgere og antallet vokser stadig. I 2016 er det søkt om midler fra ulike legater og den lokale sparebanken med tanke på å utvikle en ny og moderne hjemmeside. Gjennom de digitale kanalene og et høyt generelt fokus på å formidle aktuelt stoff i bladet vil vi fortsette vårt fokus på å nå stadig flere lesere og annonsører.

 

Veien videre

Styret er optimistisk på vegne av bladet og gleder seg over mange gode tilbakemeldinger på de endringer som er gjennomført for å komme inn i en bærekraftig driftsform. Men en justering av medlemskontingenten (vil bli foreslått i årsmøte) og fortsatt godt arbeid fra alle som er engasjert, ligger det til rette for en god fortsettelse.

 

 

Søgne, 01.03.2016

 

 

 

Morten Lossius                                                           Bjørg Sporøy

styremedlem                                                                 styremedlem

 

Rune Røiseland                                                          Jostein Andreassen

styreleder                                                                      medarbeideres representant i styre

 

 

Sak til årsmøtet:

 

Fastsette medlemskontingent

 

Medlemskontingenten til Fritidsnytt representerer en viktig ”bunnplanke” i finansieringen av bladet. Medlemskontingenten gir medlemslag tilgang til omtale og publisering av informasjon/annonser uten ekstra kostander, og er en viktig arbeidskapital i driften av bladet. Kontingenten har vært kr 1000 pr år i svært mange år.

 

Selv om Fritidsnytt har kostandene under kontroll, og fornyelsen av bladet har vært mulig uten å øke kostnadene til drift, er annonsemarked lokalt så krevende at styret fra og med 2016 vurderte det som nødvendig å øke medlemskontingenten til kr 1500 pr. år.

 

Vi anmoder årsmøte å støtte styrets forsalg, og på den måten bidra til å legge et bedre fundament for den videre utviklingen.

 

 

Søgne, 01.03.2016

 

 

 

Morten Lossius                                                           Bjørg Sporøy

styremedlem                                                                 styremedlem

 

Rune Røiseland                                                          Jostein Andreassen

styreleder                                                                      medarbeideres representant i styre

 

 

 


Ref: (02.03.16)


Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen! Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!Inkalling til årsmøte 2017
Vi har med dette glede av å innkalle til årsmøte 2017 i Søgne og Songdalen Fritidsnytt.


Medlemskontingent for 2017
Sak 7 - medlemskontingent for 2017


Innkalling til årsmøte
Vi har med dette glede av å innkalle til årsmøte i Søgne og Songdalen Fritidsnytt.


- Vi er i gang
- Vi er godt i gang med produksjonen av augustutgaven, sier Fritidsnytts nye redaktør Ivar Eidsaa.


Ny redaktør i Fritidsnytt
- Det er i år 44 år siden Fritidsnytt ble gitt ut for første gang. Det sier noen om hvilken betydning bladet har hatt. Det sier Fritidsnytts nye redaktør, Ivar Ødegaard Eidsaa.


Oppsummering fra årsmøtet 2015
Referat årsmøte 2015 den 23. april.


God sommer


Oppsummering fra årsmøtet
23. april 2014, Søgne helsesenter.


Årsmøte i FritidsNytt
Den 23. april kl. 19.00 oppfordrer vi alle medlemmer til å komme på årsmøte.


FritidsNytt og Budstikka vil samarbeide
Vi går inn i en teknisk samarbeidsavtale våren 2014.


Tilbake i normal drift
FritidsNytt er tilbake i normal drift, det vil si at frist for stoff fortsetter å være den 10. hver måned.


FritidsNytt nr 1 er på vei
En liten forsinkelse i produksjonen, men nå går det mot utgivelse.


Søgne FritidsNytt i endring
Styret melder at bladet fortsetter i 40 nye årProgramvare og design © WebBusiness AS 2002-2014