Tirsdag 25. juli 2017

Nyheter
Om FritidsNytt
Kontaktinfo
Annonsering
Møtekalendre
Medlemmer
Vedtekter
Abonnement

TIL FORSIDEN| Tilbake |

Oppsummering fra årsmøtet 2015

Referat årsmøte 2015 den 23. april.

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder Rune Røiseland, medlemmer: Kate Sneve, Bjørg S Sporøy, Astrid Storesund og Jostein Andreassen (repr for skribentene), vara: Morten Lossius og Ann-Brit Wigard. Adm.leder: Trine Kallevig.

Dagsorden for årsmøtet presentert av leder. Møtet satt kl 19:05. Leder innledet og ønsket velkommen.

Til behandling:

Sak  1. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader. Godkjent.

Sak  2. Valg av dirigent: Rune Røiseland.

Sak  3. Valg av sekretær for møtet: Bjørg S Sporøy.

Sak  4. Valg av to til å underskrive protokollen: Floke Bredland og Trine Kallevig.

Sak  5. Årsmelding 2014: Presentert på en inspirerende måte av styrets leder. Godkjent. 

Sak  6. Regnskap 2014: Styrets leder presenterte regnskapet meget utfyllende. Økonomien er rettet opp og underskudd er blitt til overskudd. Godkjent.

Sak  7. Fastsettelse av medlemskontingent: Per i dag kr 1000. Styrets innstilling av denne ikke endres nå. Godkjent.

Sak  8. Fastsette honorarer til styremedlemmer: Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen, har styret avstått honorar. Strukturen for fastsettelse av honorar ble diskutert, da det ligger et ansvar i vervet. To forslag ble presentert: 1) kr 1000 per år pluss kr 300 per møte. 2) kr 1000 per år til styrets leder og kr 500 per år til styrets medlemmer.

Vedtak: 2) kr 1000 per år til styrets leder og kr 500 per år til styrets medlemmer.

Sak  9. Eventuelt innkomne forslag. Ingen.

Sak 10.Valg: Valgkomite - Jostein Andreassen (leder) og Pål Henden. Andreassen redegjorde for en vanskelig oppgave. På valg er: Rune Røiseland, Kate Sneve, Astrid Storesund og Ann-Brit Wigard. Ønsker ikke gjenvalg: Kate Sneve og Ann-Britt Wigard. Godkjent. Morten Lossius (nå vara), foreslås som fast medlem. Godkjent. Jostein Andreassen (nå repr for skribentene), foreslås som fast medlem. Godkjent.

Styrets sammensetning etter årsmøtet 2015:

Leder: Rune Røiseland – gjenvalg – 1 år
Styremedlem: Bjørg S Sporøy – ikke på valg – 1 år igjen av perioden
Styremedlem: Morten Lossius – ny – 2 år
Styremedlem: Jostein Andreassen – ny – 2 år
Vara: Astrid Storesund – ny – 2 år
Det foreslås at styret kan få inn et varamedlem:  Godkjent

Benkeforslag: Jostein Andreassen kan også ha verv som formann i valgkomiteen.
Valgkomiteen valg på årsmøtet: Jostein Andreassen og Ivar Netland. Begge valgt for 2 år.

Leder rettet en stor takk for samarbeidet til de avtroppende styremedlemmene og ønsket nye velkommen. FritidsNytt ser fram mot nye, spennende oppgaver. Årsmøtet takket av kl 20:30


Ref: (20.05.15)


Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen! Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!Inkalling til årsmøte 2017
Vi har med dette glede av å innkalle til årsmøte 2017 i Søgne og Songdalen Fritidsnytt.


Medlemskontingent for 2017
Sak 7 - medlemskontingent for 2017


Innkalling til årsmøte
Vi har med dette glede av å innkalle til årsmøte i Søgne og Songdalen Fritidsnytt.


- Vi er i gang
- Vi er godt i gang med produksjonen av augustutgaven, sier Fritidsnytts nye redaktør Ivar Eidsaa.


Ny redaktør i Fritidsnytt
- Det er i år 44 år siden Fritidsnytt ble gitt ut for første gang. Det sier noen om hvilken betydning bladet har hatt. Det sier Fritidsnytts nye redaktør, Ivar Ødegaard Eidsaa.


Oppsummering fra årsmøtet 2015
Referat årsmøte 2015 den 23. april.


God sommer


Oppsummering fra årsmøtet
23. april 2014, Søgne helsesenter.


Årsmøte i FritidsNytt
Den 23. april kl. 19.00 oppfordrer vi alle medlemmer til å komme på årsmøte.


FritidsNytt og Budstikka vil samarbeide
Vi går inn i en teknisk samarbeidsavtale våren 2014.


Tilbake i normal drift
FritidsNytt er tilbake i normal drift, det vil si at frist for stoff fortsetter å være den 10. hver måned.


FritidsNytt nr 1 er på vei
En liten forsinkelse i produksjonen, men nå går det mot utgivelse.


Søgne FritidsNytt i endring
Styret melder at bladet fortsetter i 40 nye årProgramvare og design © WebBusiness AS 2002-2014