Tirsdag 25. juli 2017

Nyheter
Om FritidsNytt
Kontaktinfo
Annonsering
Møtekalendre
Medlemmer
Vedtekter
Abonnement

TIL FORSIDEN| Tilbake |

Inkalling til årsmøte 2017

Vi har med dette glede av å innkalle til årsmøte 2017 i Søgne og Songdalen Fritidsnytt.

Medlemslag i Søgne og Songdalen Fritidsnytt

 

Innkalling til årsmøte

 Tidspunkt:         21. mars kl. 19.00

Sted:                    3. etasje i Helsehuset på Tangvall

 

Vi innkaller årsmøte med følgende agenda:

 

1.      Godkjenning av innkalling

2.      Valg av dirigent

3.      Valg av sekretær for møtet

4.      Valg av to til å underskrive protokollen

5.      Årsmelding 2016

6.      Regnskap 2016

7.      Fastsette medlemskontingent

8.      Fastsette honorar til styremedlemmer

9.      Valg av styreleder og styrerepresentanter

10.  Eventuelt

 

Det serveres litt enkel kaffemat under møtet.

Vel møtt!

Søgne, 03.03.2017

Mvh

Rune Røiseland

styreleder

 

Vedlegg:

1.      Årsmelding for 2016

2.      Regnskap for 2016

3.      Styrets innstilling til medlemskontingent for 2017

 

Valgkomiteens innstillinger presenteres i møte

 


 

Årsmelding for Søgne og Songdalen Fritidsnytt, 2016

 

Fritidsnytt har i 44 år vært en formidler av hva som skjer på lag- og foreningsnivå i Søgne, og har også de siste tre årene dekket Songdalen.

 

Fritidsnytt bygger og tar vare på identitet, er et redskap for alle typer lag og foreninger og kommer ut i et samlet opplag på 7.200 eksemplarer. Ingen andre publikasjoner når alle husstander i våre to kommuner slik som Fritidsnytt. Fritidsnytt er med andre ord et felles organ for alle innbyggerne i Søgne og Songdalen, og vi er det frivillige foreningers eget nyhets- og reportasjemagasin.

 

Redaksjonen og styret har gjennom 2016 mottatt mange positive tilbakemeldinger på at bladet er i god utvikling i forhold til å fylle sin rolle, men 2016 har dessverre også blitt et svært krevende år for bladets drift.

 

Utvikling og kvalitet på den ene siden og svikt i annonsesalg og omorganisering av salgsarbeidet har i tillegg til flere sene betalere ført til en svært krevende driftssituasjon. Oppsummert har 2016 gitt en negativt driftsresultat på hele 137 277 kroner. Dette er dramatiske tall for en virksomhet som ikke har kapitaltilgang og er basert på å balansere kostnader og inntekter i et 0-regnskap.  

 

Styret så utviklingen på vårparten og intensiverte arbeidet med å få kontroll på kostnader og øke inntektene. Arbeidet med å styrke inntektene viste seg stadig vanskeligere ettersom det samtidig måtte etableres et nytt salgsapparat/annonseselger. Optimismen kom delvis tilbake på ettersommeren når nytt mannskap for salg var på plass, men tiden gikk fort og resultatene kom senere enn hva alle forventet. Dette kombinert med en unormalt vanskelig likvid situasjon som følge av at mange annonsører gjennom året tillot seg å utsette betaling av utestående førte til en negativt spiral der styret, regnskapskontoret og redaktør måtte bruke stadig mer tid på purringer og oppfølging av administrative utfordringer. 

 

Samtidig som alle kluter var satt inn for å få driften tilbake på sporet startet styre ut på høsten et arbeid med å utrede alternative driftsmodeller. På et tidspunkt ble det også vurdert om situasjonen var så vanskelig  at det eneste forsvarlige var å starte en styrt avvikling av bladet. Beslutningen ble utsatt ettersom siste utgave av 2016 (juleutgaven) isolert sett ble et positivt økonomisk bidrag og blåste nytt liv i troen på jubileumsåret 2017.

 

Styret var samlet på nyåret og drøftet alternative veivalg inn i 2017. Det ble tatt beslutning om å jobbe videre med samme driftsmodell som bladet har hatt fram til nå, og så jobbe intenst for igjen å få på plass et salgsapparat med forutsetninger for suksess sammen med redaksjon og styre.

 

Utfordringen er ikke overvunnet, men kampviljen lever i redaksjon og styre.

 

Søgne, 03.03.2017

 

 

 

Morten Lossius                             Bjørg Sporøy                                  Astrid Storesund

styremedlem                                    styremedlem                                    styremedlem

 

Rune Røiseland                             Jostein Andreassen

styreleder                                         medarbeideres representant i styre

 


Ref: (20.03.17)


Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen! Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!Inkalling til årsmøte 2017
Vi har med dette glede av å innkalle til årsmøte 2017 i Søgne og Songdalen Fritidsnytt.


Medlemskontingent for 2017
Sak 7 - medlemskontingent for 2017


Innkalling til årsmøte
Vi har med dette glede av å innkalle til årsmøte i Søgne og Songdalen Fritidsnytt.


- Vi er i gang
- Vi er godt i gang med produksjonen av augustutgaven, sier Fritidsnytts nye redaktør Ivar Eidsaa.


Ny redaktør i Fritidsnytt
- Det er i år 44 år siden Fritidsnytt ble gitt ut for første gang. Det sier noen om hvilken betydning bladet har hatt. Det sier Fritidsnytts nye redaktør, Ivar Ødegaard Eidsaa.


Oppsummering fra årsmøtet 2015
Referat årsmøte 2015 den 23. april.


God sommer


Oppsummering fra årsmøtet
23. april 2014, Søgne helsesenter.


Årsmøte i FritidsNytt
Den 23. april kl. 19.00 oppfordrer vi alle medlemmer til å komme på årsmøte.


FritidsNytt og Budstikka vil samarbeide
Vi går inn i en teknisk samarbeidsavtale våren 2014.


Tilbake i normal drift
FritidsNytt er tilbake i normal drift, det vil si at frist for stoff fortsetter å være den 10. hver måned.


FritidsNytt nr 1 er på vei
En liten forsinkelse i produksjonen, men nå går det mot utgivelse.


Søgne FritidsNytt i endring
Styret melder at bladet fortsetter i 40 nye årProgramvare og design © WebBusiness AS 2002-2014