Tirsdag 25. juli 2017

Nyheter
Om FritidsNytt
Kontaktinfo
Annonsering
Møtekalendre
Medlemmer
Vedtekter
Abonnement

TIL FORSIDEN| Tilbake |

Oppsummering fra årsmøtet

23. april 2014, Søgne helsesenter.

Først vil vi takke de som møtte opp på årsmøtet, og er aktive og interesserte medlemmer i vårt kjære bygdeblad. Årsmøtet tok stilling til flere viktige saker og sa sin mening om bladets fremtid. For oss som brenner for FritidsNytt var det meget oppløftende å se slikt engasjement for bladets videre virke.

Årsmeldingen for 2013 ble gjennomgått av styrets leder. Han hadde en utfyllende gjennomgang, dels med innspill fra deltakere og interessante refleksjoner om året som har gått. Regnskapet ble gjennomgått og enkeltposter ble gjort greie for og godkjent av årsmøtet. Medlemskontingenten forblir uendret.

Som i 2013 vil styret si fra seg retten til godtgjørelse i 2014. Dette vedtok forsamlingen med positive kommentarer. At styret har slik interesse for sitt arbeid at samtlige ønsket gjenvalg, og at de frasier seg kompensasjon, det er nok ikke helt vanlig. Samtidig er det svært inspirerende for oss i redaksjonen og for de oppmøtte på årsmøtet.

Det sittende styret tok alle sammen gjenvalg, men fikk inn ny vararepresentant. Vårt styre for kommende år er dermed: 

Styreleder Rune Røiseland 1 år
Styremedlem Bjørg Sporøy 2 år
Styremedlem Morten Lossius 2 år
Styremedlem Kate Sneve 1 år
Styremedlem Astrid Storesund 1 år
Varamedlem Torfinn Kleivset 1 år

Valgkomite: Pål Henden og Jostein Andreassen. Valgkomiteens medlemmer fikk fullmakt av årsmøtet til å finne et tredje medlem.

Vi tok en avstemning på navneskifte fra Søgne Fritidsnytt til Søgne og Songdalen Fritidsnytt, og dermed inkludering av Songdalen. Nytt navn ble vedtatt med fem mot to stemmer med kommentar om at årsmøtet kan ta ny votering på dette hvis det skulle være ønskelig til neste år. Redaksjonen gleder seg til å utvide horisonten, og understreker at kjerneaktiviteten vår forblir lag og foreningsstoff, og en videreføring av det gode samarbeidet vi har med frivillighetslivet i Søgne.

Styret foreslo generell oppdatering av bladets vedtekter. I «gamle dager» var det slik at lag og foreninger forpliktet seg til å velge en fast representant til å levere stoff til FritidsNytt. Her ble ordlyden endret fra ”forpliktes ” til ”oppfordres”, og dermed oppfordres alle våre medlemslag til å peke ut en representant hos seg som tar ansvar for å sende inn stoff til oss i FritidsNytt. Eller slå gjerne på tråden for en prat om saken, vi er alltid glade for henvendelser fra våre medlemslag. 

Det var ingen innkomne forslag.


Ref: (20.05.14)


Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen! Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!Inkalling til årsmøte 2017
Vi har med dette glede av å innkalle til årsmøte 2017 i Søgne og Songdalen Fritidsnytt.


Medlemskontingent for 2017
Sak 7 - medlemskontingent for 2017


Innkalling til årsmøte
Vi har med dette glede av å innkalle til årsmøte i Søgne og Songdalen Fritidsnytt.


- Vi er i gang
- Vi er godt i gang med produksjonen av augustutgaven, sier Fritidsnytts nye redaktør Ivar Eidsaa.


Ny redaktør i Fritidsnytt
- Det er i år 44 år siden Fritidsnytt ble gitt ut for første gang. Det sier noen om hvilken betydning bladet har hatt. Det sier Fritidsnytts nye redaktør, Ivar Ødegaard Eidsaa.


Oppsummering fra årsmøtet 2015
Referat årsmøte 2015 den 23. april.


God sommer


Oppsummering fra årsmøtet
23. april 2014, Søgne helsesenter.


Årsmøte i FritidsNytt
Den 23. april kl. 19.00 oppfordrer vi alle medlemmer til å komme på årsmøte.


FritidsNytt og Budstikka vil samarbeide
Vi går inn i en teknisk samarbeidsavtale våren 2014.


Tilbake i normal drift
FritidsNytt er tilbake i normal drift, det vil si at frist for stoff fortsetter å være den 10. hver måned.


FritidsNytt nr 1 er på vei
En liten forsinkelse i produksjonen, men nå går det mot utgivelse.


Søgne FritidsNytt i endring
Styret melder at bladet fortsetter i 40 nye årProgramvare og design © WebBusiness AS 2002-2014