Møteoversikt i Søgne FritidsNytt

For året 2015

Årsmøte 2015
Torsdag 23. april kl. 19.00 i 3. etasje i Helsehuset på Tangvall.
Innkalling og årsmelding vil bli vedlagt nederst på siden. 

Styret:
torsdag 15. januar kl. 20.00
torsdag 26. mars kl. 20.00

Redaksjonen:
Første mandag etter deadline hver måned. Deadline er alltid på den 10.

 

For året 2014

Årsmøte:
Onsdag 23. april kl. 18.00 
3. etasje i Helsehuset på Tangvall

Styret:
onsdag 8. januar 
torsdag 30. januar 
mandag 24. februar 
torsdag 20. mars 
onsdag 29. oktober 

For året 2013
Årsmøte:
Tirsdag 23. april kl. 18.00
Aulaen på Agder Folkehøgskole(
Høgskolevn. 49, 4640 Søgne)

Styret:
Tirsdag 27. august 
Tirsdag 26. november 

Redaksjonen:
Første mandag etter deadline hver måned. Deadline er alltid på den 10.


Fritidsnytt
www.fritidsnytt.no