Abonnementsvilkår 2015

Bor du utenfor Søgne og ønsker FritidsNytt tilsendt i postkassen? Tegn gjerne et abonnement.

Abonnementspris er:

Innenlands per år: 800
Europa per år: 1.000
USA per år: 1.150

Ønsker du å si opp abonnementet kan du sende en mail til ivar@fritidsnytt.no. Abonnementet løper frem til skriftlig oppsigelse sendes.


Fritidsnytt
www.fritidsnytt.no