Annonsering
Annonsestørrelser i papirutgaven av Fritidsnytt, 2016

1/1 side 188 x 269mm, 8000,-

1/2 side 188 x 132mm, 4200,-

1/4 side 91,7 x 132 mm, 2400,-

1/6 side 91,7 x 86,3 mm, 1400,-

1/ 8 side 91,7 x 63,5 mm, 800,-

1/12 side 91,7 x 41 mm, 500,-

Ved inngåelse av årsavtale (10 utgaver) innrømmes 10% rabatt. Priser er eks. mva. 

kr. 750,- + mva i engangskost hvis FritidsNytt skal sette opp annonsen
kr. 350,- + mva ved endring av eksisterende annonse

 

Utgivelsesplan 2016

02.03.2016

NR

STOFF OG ANNONSEFRIST

TRYKK

DISTRIBUSJON

2

10.02.2016

22.02.16

02.03.2016

3

10.03.2016

21.02.2016

05.04.2016

4

10.04.2016

25.04.2016

03.05.2016

5

10.05.2016

23.05.2016

01.05.2016

6

10.06.2016

20.06.2016

30.06.2016

7

10.08.2016

22.06.2016

31.08.2016

8

10.09.2016

26.09.2016

04.10.2016

9

10.10.2016

24.10.2016

01.11.2016

10

10.11.2016

28.11.2016

06.12.2016

1-17

10.01.2017

23.01.2017

01.02.2017


Fritidsnytt
www.fritidsnytt.no