KONTAKTINFO

Ansv. redaktør
Ivar Eidsaa, telefon 971 29 865 - ivar@fritidsnytt.no

Stoffinnlevering
Artikler, foto, kunngjøringer sendes innen den 10. i hver måned til: ivar@fritidsnytt.no

Annonse/abonnement
Send mail til post@fritidsnytt.no

Har du reklame, annonser som din bedrift vil ha med i Fritidsnytt:
Mail post@fritidsnytt.no

Har du stoff, artikler, kunngjøringer du ønsker å ha med i Fritidsnytt:
Mail kunngjøringer@fritidsnytt.no

Stoff og foto kan også leveres på Biblioteket eller sendes:
Søgne Fritidsnytt, Postboks 1047, 4682 Søgne

Org.nr: 912 098 338

Kto.nr: 3090.14.46268

Red.sekretær
Vibeke Garmann-Johnsen, tlf. 992 90 493, vibeke.garmann.johnsen@fritidsnytt.no

Journalister

Jostein Andreassen, tlf. 380 51 052, olafja@broadpark.no

Julie Tvergov, tlf 909 52 537, julie@fritidsnytt.no

Anne Gunn Pedersen, tlf 952 431, anne.gunn@fritidsnytt.no

Ragnar Udjus, tlf. 380 12 107, rudjus@online.no


Berit Svensen, tlf. 380 97 315, rongwy71@gmail.no

Grafiker

Helene Røiseland, telefon 942 85 485 - helene.roiseland93@hotmail.com


Fritidsnytt
www.fritidsnytt.no