Medlemslag og foreninger

Vedlagt ligger en oversikt over medlemslag og foreninger til Fritidsnytt

Melding til våre medlemmer: F.o.m. 1. januar 2013 har selskapsformen BA (begrenset ansvar) sluttet å eksistere. Dermed har FritidsNytt blitt nødt til å bytte selskapsform. Vi er nå registrert i Brønnøysund som "Lag og forening". 

Medlemslag i FritidsNytt per 1. januar 2015:

Søgne Sjø
Søgne KFUM
Agder folkehøgskole
Bedehuset Betania
Belcanto
Fagforbundet 567
Forsvarshistorisk Forening
Karateklubben Sør
Kirkeringen på Langenes
Kristiansand og Søgne Rideklubb
Lions Club Greipstad
Lions Club Søgne
Litterært Forum
Lunde elveeierlag
Lunde velforening
Lundeelvas båtforening
Naturvernforbundet i Søgne
NMS Søgne
Oasen Bibelsenter
Regnbuen internasjonale kvinnegruppe
Salem vest misjonsmenighet
Senioruniversitetet i Søgne
Songdalen frivilligsentral
Songvaar fyrs venner
Søgne Arbeiderparti
Søgne barne og ungdomsteater
Søgne bondelag
Søgne bygdekor
Søgne bygdekvinnelag
Søgne Bygdeliste
Søgne bridgeklubb
Søgne Cykleklubb
Søgne dykkerklubb
Søgne elveeierlag
Søgne fotballklubb
Søgne Fremskrittsparti
Søgne frivilligsentral
Søgne hagelag
Søgne helselag
Søgne historielag
Søgne hørselslag
Søgne håndverker og arbeiderforening
Søgne idrettslag
Søgne idrettsråd
Søgne jeger- og fiskerforening
Søgne kajakklubb
Søgne Kristelig folkeparti
Søgne kristne ungdomsforening
Søgne kunstlag
Søgne kystlag
Søgne LHL
Søgne musikkorps
Søgne mållag
Søgne NLM
Søgne Normisjon
Søgne og Songdalen orienteringsklubb
Søgne pensjonistforening
Søgne Røde Kors
Søgne seilforening
Søgne seniordans
Søgne seniorsenter
Søgne Senterparti
Søgne skiklubb
Søgne skolekorps
Søgne skytterlag
Søgne SV
Søgne tennisklubb
Søgne trial MAU
Søgne turgruppe
Søgne turnforening
Søgne ungdomslag
Søgne Venstre
Søgne Vestbygda vel
Søgne videregående skole
Søgne veteran og trekkfergeklubb
Søgnerutas venner
Sørlandets Trialklubb
Torvefjorden vel
Venneforeningen for SGP
Årosskogen vel

De fleste av foreningene er registrert med kontaktadresser på Søgne kommunes hjemmesider, lag og foreningsregistret.

 


Fritidsnytt
www.fritidsnytt.no