Hjem Søgne Håndballklubb Et opprykk hvor alle i klubben har bidratt