Hjem HMKG - Hans Majestet Kongens Garde Gardemusikken og 20 korps skapte stor korpsstemning