Hjem Greipstad Gir seks nye nettbrett til Songdalstunet