Hjem Greipstad Kai Erland tildelt Kongens Fortjenestmedalje