Kontaktinformasjon

Ansv. redaktør
Ivar Eidsaa, telefon 971 29 865 ivar@fritidsnytt.no

Stoffinnlevering
Artikler, foto, kunngjøringer sendes innen den 10. i hver måned til: ivar@fritidsnytt.no

Annonse
Har du reklame, annonser, stoff, artikler, kunngjøringer du ønsker å ha med i Fritidsnytt: Mail post@fritidsnytt.no

Stoff og foto kan også leveres på Biblioteket eller sendes: Fritidsnytt, Postboks 1047, 4682 Søgne

Org.nr: 912 098 338

Kto.nr: 3090.14.46268

Red.sekretær Vibeke Garmann-Johnsen, tlf. 992 90 493 vibeke.garmann.johnsen@fritidsnytt.no

Journalister
Klara Turid Fidje, telefon 416 82 345 – olafja@broadpark.no
Jostein Andreassen, tlf. 380 51 052 – olafja@broadpark.no
Anne Gunn Pedersen, tlf. 952 88 431 – annegunn60@hotmail.com

Grafiker
Randi Myklebust, telefon 454 04 156  randi@mykledesign.no

Kontakt oss

Kontakt oss