Kontaktinformasjon

Ansv. redaktør
Ivar Eidsaa, telefon 971 29 865 [email protected]

Stoffinnlevering
Artikler, foto, kunngjøringer sendes innen den 10. i hver måned til: [email protected]

Annonse
Send mail til [email protected]

Har du reklame, annonser som din bedrift vil ha med i Fritidsnytt:
Mail [email protected]

Har du stoff, artikler, kunngjøringer du ønsker å ha med i Fritidsnytt:
Mail kunngjø[email protected]

Stoff og foto kan også leveres på Biblioteket eller sendes:
Søgne Fritidsnytt, Postboks 1047, 4682 Søgne

Org.nr: 912 098 338

Kto.nr: 3090.14.46268

Red.sekretær
Vibeke Garmann-Johnsen, tlf. 992 90 493 [email protected]

Journalister
Jostein Andreassen, tlf. 380 51 052 [email protected]

Anja Walker-Brunvatne [email protected]

Ragnar Udjus, tlf. 380 12 107 [email protected]

Berit Svensen, tlf. 380 97 315 [email protected]

Grafiker
Randi Myklebust, telefon 454 04 156  [email protected]

Kontakt oss