Hjem Kreftforeningen Kreftforeningen: Millioner takk for støtten til livreddende kreftforskning