Hjem Greipstad Rosseland skole: Stort engasjement for skoleprosjekt i Kenya