Hjem Landsfestivalen for kor Søgne Kor og 1.400 andre sangere inntar Kristiansand