Hjem Kilden SPOR-konferansen i mars – Livsmestring, inkludering og kunst