Hjem Greipstad Sygna kultursenter i september: Eget helseseminar for seniorene