Hjem Greipstad Bergtor Dybesland – industrianleggets «far» er verd en stor takk