Hjem Søgne Røde Kors Besøksvenn – en takknemlig oppgave