Hjem Haydom Bestemorbasar til inntekt for sykehuset i Haydom