Hjem E18 E18 Rugtvedt-Dørdal får karakteren «Excellent»