Hjem Blå Kors Kristiansand Enorm oppslutning om «En by uten fattigdom»