Hjem Kristiansand I Søgne: Ordfører Skisland inviterer lag og foreninger til dialogmøte