Hjem Finsland Kilen Naturpark åpnes etter sommeren