Hjem Langenes Arbeidskirke Langenes arbeidskirke: Mange slutter opp om julemessen i populær kirke