Hjem Aamodt Hus Lokalbanken og eiendomsutviklere: Samarbeider for å løfte frem Søgne