Hjem Håkon Repstad sr På flyttefot – de mange utfordringene