Hjem Personvernerklæring

Personvernerklæring

Personvern

1. Grunnleggende om personopplysninger
Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en levende fysisk person. Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Informasjon om IP-adresse og din brukeratferd når du bruker tjenestene kan også etter omstendighetene utgjøre personopplysninger. Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av personopplysninger, for eksempel innhenting, overføring og lagring. Behandlingsansvarlig betyr den part som alene eller sammen med en annen part bestemmer formålet med og måten personopplysningene skal behandles. Den behandlingsansvarlige har det endelige ansvaret for å sikre at behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning knyttet til håndtering av personopplysninger.

Fritidsnytt (org.nr. 912 098 338, Norge) er behandlingsansvarlig. Se kontaktinformasjon nedenfor.

2. Hva slags opplysninger samler vi inn?
Generelt søker Fritidsnytt å minimere personopplysninger som samles inn.

Tekniske logger Det er inngått av databehandleravtaler med de relevante leverandørene.

Når du besøker sidene våres logges teknisk informasjon slik som IP-adresse, hvilken side du etterspurte og hvilke data som ble sendt sammen med forespørselen (eksempelvis informasjon om enhet og nettleser) til system- og applikasjonslogger. Vi benytter denne informasjonen for å overvåke våre tjenester, avdekke feil og misbruk.

Informasjonen lagres som hovedregel i to år. Det rettslige grunnlaget for å lagre denne informasjonen er berettiget interesse.

Nettstatistikk Vi benytter Google Analytics for å bedre forstå hvordan folk benytter tjenestene våres, bl.a. hvilke sider de går inn på, hva de klikker på, hvor de kommer fra og tekniske opplysninger om enheten de bruker. Vi har selv ikke mulighet for å identifisere individer i dette datagrunnlaget.

Det rettslige grunnlaget for å lagre denne informasjonen er berettiget interesse.

Vi har kort levetid på informasjonskapslene, og de er avgrenset til det aktuelle webområdet. Informasjon om hendelser, klikk og lignende blir lagret i 14 måneder. Google er databehandler av disse opplysningene, som lagres i USA eller Europa og er omfattet av Privacy Shield avtalen.

Vi har inngått databehandleravtale med Google, og instruert Google til å avidentifisere alle IP-adresser før data lagres, ved å maskere siste del av adressen.

Google tilbyr et nettlesertillegg som blokkerer Analytics generelt: https://support.google.com/analytics/answer/181881
Klikk på annonselenker Når du klikker på annonselenker på sidene våres logger vi klikket, både i nettstatistikken og i en separat logg. Vi bruker denne informasjonen primært for å forstå hvilket innhold som er mest populært, men også for å avdekke problemer og misbruk av tjenesten. Innledningsvis logger vi med IP-adresse og informasjonskapsler, etter 6 måneder anonymiserer vi denne informasjonen.

Det rettslige grunnlaget for å lagre denne informasjonen er berettiget interesse, for at vi skal kunne forstå hvordan våre nettsider brukes og forbedre de.

Flere av lenkene som du finner på våre sider er tydelig markert som annonser. Når du klikker på disse lenkene / knappene blir du videresendt til en ekstern adresse spesifisert av annonsøren, som regel ved at du først blir sendt til et firma som sporer trafikken (“sporingsleverandør”). Sporingsleverandørene opererer på sine egne webområder og Fritidsnytt fører ikke kontroll med det som skjer på annonsørenes nettsider, eller hos deres underleverandører.

Transaksjoner fra annonselenker Dersom lenken var en annonse, og du gjennomfører en søknad om et lån, kan vi i mange tilfeller motta informasjon om at det har blitt gjennomført en søknad. Dette inkluderer alltid hvilken bank søknaden ble sendt til og tidspunkt.

Vi kobler transaksjoner fra annonser til et logget klikk og eventuelt til Google Analytics. Informasjonen brukes for å måle våre tjenester, fakturering og intern avregning. Disse data oppbevarer vi i ubegrenset tid, men de blir avidentifisert ved at det korresponderende klikket avidentifiseres.

Det rettslige grunnlaget for å lagre denne informasjonen er berettiget interesse.

3. Informasjonskapsler
Google Analytics lagrer tre informasjonskapsler: _ga – for å identifisere en bruker _gid – for å skille på brukere _gat – for å begrense antall meldinger som logges

Levetiden på disse informasjonskapslene er begrenset til 60 dager og de er avgrenset til den stien på nettsidene som driftes av Fritidsnytt.

Merk at du kan få andre informasjonskapsler på internettdomenet som vi leverer tjenesten på. Disse sendes automatisk til oss av din nettleser, men behandles ikke av Fritidsnytt.

4. Hvordan kontakte oss
Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@fritidsnytt.no eller skriftlig: Fritidsnytt, Postboks 1047, 4682 Søgne

5. Dine rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet. Fritidsnytt har gitt slik informasjon i denne erklæringen. Alle som er registrert i våre systemer har rettigheter i henhold til relevant lovverk, som inkluderer:

Å få innsyn i egne opplysninger, hva vi har lagret om deg
At uriktige, ufullstendige eller opplysninger blir rettet, slettet eller supplert
Å kunne bestride vår behandling av data
Å kunne trekke tilbake samtykke du har gitt
Retten til dataportabilitet. I den grad det er relevant, å kunne overføre data som vi har samlet inn under samtykke, til en annen løsning
Anmodninger skal besvares innen 30 dager av Fritidsnytt.

6. Tilsynsmyndighet
Fritidsnytt holder til i Norge, det er derfor Datatilsynet i Norge som fører tilsyn med Fritidsnytt.

Dersom du ikke opplever at Fritidsnytt ivaretar dine rettigheter eller andre forhold kan du henvende deg til

Datatilsynet Web: https://www.datatilsynet.no/ E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: +47 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo