Hjem Brenne Borken Rekordår for Øystein Tjomsland – 22 millioner kroner inntjent