Hjem Greipstad Søgne og Greipstad Sparebank: Sponser parkdresser til 80 barnefamilier