Hjem Murisør – Tangvall Arena vil bidra til å stoppe handelslekkasjen