Hjem Murisør Tangvall Arena vil bidra til å stoppe handelslekkasjen