Hjem Nyheter – Tangvall Arena vil gi betydelige ringvirkninger