Hjem E39 Ytre ringsvei kan kommere raskere enn først antatt