Hjem Idrett Arne Rypestøl tildelt H. M. Kongens fortjenstmedalje