Hjem Finsland – Bruk anlegget med vett og forstand