Hjem Finsland Konfirmantene i Greipstad, Finsland og Søgne med sponsorløp for å skaffe rent vann til Libanon