Hjem E39 Nytt kjøremønster på gamle E39 ved Monan – og snart ved Grautheller-krysset