Hjem E18 Undersøker grunnforholdene i forbindelse med E39 Ytre ringvei