Hjem Finsland Søgne og Greipstad Sparebank tilbyr nå Apple Pay til kundene